CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Năm 2016: Mức đóng kinh phí công đoàn là bao nhiêu?? Không đóng kinh phí công đoàn có bị phạt hay không ??...[Chi tiết]

Kể từ ngày 01/12/2015 Chi cục thuế các quận huyện không còn nhận mẫu 08 của doanh nghiệp. Thay vào đó, doanh nghiệp phải làm mẫu ...[Chi tiết]

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%...[Chi tiết]

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, ...[Chi tiết]

Báo cáo phải nộp từ tháng 12/2015 đến hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm (31/03/2016) để chuẩn bị thật tốt và tránh nộp ...[Chi tiết]

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), ...[Chi tiết]

Doanh nghiệp ký hợp đồng với người lao động (NLĐ) từ đủ 03 tháng trở lên phải đóng bảo hiểm cho NLĐ. Nếu chủ doanh nghiệp ...[Chi tiết]

Năm 2016, khi ký hợp đồng lao động thời vụ, có phải đóng BHXH, BHTN, BHYT hay không??...[Chi tiết]