CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Trong quá trình thực hiện các quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của DN vẫn còn mắc không ít ...[Chi tiết]

Quyết định 626/QĐ-BTC – sửa đổi, thay thế thủ tục quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp và thông báo phương pháp trích khấu hao tài ...[Chi tiết]

Thuế TNCN 2016 đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công, còn những loại thu nhập khác các bạn ...[Chi tiết]

Chỉ còn vài tiếng nữa là chốt hạ kỳ BCTC 2015, Kế Toán Sen Vàng xin điểm lại những thứ cần nộp cho các bạn kế ...[Chi tiết]

Khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2015, ngoài các nội dung đã được quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn ...[Chi tiết]

Bốn điểm mới cần lưu ý về chính sách thuế TNDN trong mùa quyết toán 2016: Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN; ...[Chi tiết]

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu ...[Chi tiết]

Một mùa Xuân mới đang về trên mọi miền đất nước, khắp nơi đang rộn ràng đón một cái tết cổ truyền - Tết Bính Thân. ...[Chi tiết]