CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Căn cứ Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính về việc Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ...[Chi tiết]

Phần mềm hỗ trợ kê khai 3.1.7...[Chi tiết]

Một số sửa đổi, bổ sung mới về chính sách thuế GTGT...[Chi tiết]

1. Điều khoản chung 1.1. Bảng mô tả công việc này xác định nhiệm vụ chức năng, quyền lợi và trách nhiệm của kế toán trưởng doanh ...[Chi tiết]

Làm công tác kế toán như nuôi con mọn, mỗi nghiệp vụ, mỗi quá trình đều cần tới các thủ tục giấy tờ mà nhiều khi ...[Chi tiết]

Cơ sở tính thuế tài nguyên chưa phù hợp: tính thuế tài nguyên trên giá gồm cả chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho bãi; ...[Chi tiết]

Các tình huống thực tế về hóa đơn mà doanh nghiệp hay gặp phải...[Chi tiết]

Giải đáp các tình huống thắc mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp...[Chi tiết]