CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

PHÍ SOÁT XÉT HOÀN THIỆN SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bookmark and Share


Nội dung và chi tiết thực hiện dịch vụ: 


 

1.      Kiểm tra rà soát toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

 

2.      Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán.

 

3.      Kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ phát sinh.

 

4.      Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng.

 

5.      Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

6.      Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 

7.      Kiểm tra lập báo cáo tài chính theo quy định.

 

8.      Điều chỉnh, bổ sung các sai sót chưa phù hợp với quy định của pháp luật thuế.

 

9.      Tư vấn, xử lý các vấn đề tồn đọng.

 

10.    Nhập lại số liệu kế toán của năm, phân bổ chi phí, hạch toán theo đúng chuẩn mực.

 

11.    Thiết lập lại số sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế.

 

12.    Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch.

 

13.    Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm .Giữ vai trò là nhân viên kế toán của doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán         đã thực hiện

 

  Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh và theo loại hình doanh nghiệp như sau :

 

Loại hình doanh nghiệp

Số lượng chứng từ / năm

Phí dịch vụ (vnđ/năm)

Thương mại, dịch vụ

 tư vấn

Từ 1 đến 20 hóa đơn

3.000.000 - 7.000.000

Từ 20 đến 1.000  hóa đơn

15.000.000 - 45.000.000

Từ 1.000  hóa đơn trở lên

45.000.000 - 55.000.000

Gia công sản xuất

Từ 1 đến 20 hóa đơn

7.000.000 - 10.000.000

Từ 20 đến 1.000  hóa đơn

25.000.000 - 55.000.000

Từ 1.000  hóa đơn trở lên

55.000.000 - 65.000.000

Xây dựng , lắp lặt

Theo tính chất đặc thù của công trình

Báo giá sau khi khảo sát

 

 Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

Phí dịch vụ có thể được điều chỉnh sau khi khảo sát thực tế 


 

Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn tốt nhất :

 

Tư vấn thuế : 0983 742 998  ( Ms Liên )