CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

PHÍ GIÁM SÁT KẾ TOÁN
Bookmark and Share

 

Áp dụng đối với các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, có bộ máy kế toán tại doanh nghiệp, có nhu cầu giám sát thường xuyên các hoạt động tài chính kế toán để đảm bảo tính chính xác và minh bạch khách quan.

 Nội dung dịch vụ:

  1. Định kỳ hàng tháng kiểm tra hệ thống sổ sách, số liệu kế toán
  2. Kiểm soát hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán
  3. Kiểm soát hoàn thiện hệ thống báo cáo thuế GTGT hàng tháng
  4. Kiểm soát hệ thống báo sổ sách kế toán
  5. Kiểm soát và tư vấn Tờ khai thuế TNDN tạm tính
  6. Kiểm soát và tư vấn BCTC và quyết toán cuối năm
  7. Đảm bảo tính ổn định, tính liên tục trong quản lý tài chính
  8. Tư vấn điều chỉnh số liệu kế toán theo đúng pháp luật và có lợi cho doanh nghiệp
  9. Tư vấn và giám sát hệ thống tài chính kế toán doanh nghiệp
  10. Hỗ trợ giải trình khi quyết toán thuế doanh nghiệp.
Dựa theo mức phức tạp và doanh thu hàng tháng , phí sẽ thu theo hàng tháng như sau"

Số tt

                Loại hình doanh nghiệp

   Phí ( VND/tháng )

1

        THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ - TƯ VẤN

4.000.000 - 6.000.000đ/tháng

2

              SẢN XUẤT -  GIA CÔNG

6.000.000 - 8.000.000 đ/tháng

3

               XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT

8.000.000 - 12.000.000đ/tháng


Phí trên chưa bao gồm 10% thuế VAT 

Xin mời  liên lạc số điện thoại sau để được tư vấn và nhận báo giá chính xác : 

Ms Liên : 0983 742 998