CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

PHÍ DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
Bookmark and Share

  

Dịch vụ tư vấn thuế, kiểm soát và lập kế hoạch về thuế 

 


1.   Tư vấn thuế GTGT  Các điều kiện được khấu trừ thuế VAT đầu vào, tư vấn về hóa đơn chứng từ theo đúng pháp luật về quản lý và sử dụng hóa đơn

2.   Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN ) Các điều kiện ghi nhận Doanh Thu và Chi phí  phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật thuế

3.   Tư vấn thuế thu nhập cá nhân  ( TNCN ) Xác định đối tượng nộp thuế TNCN, đối tượng được miễn giảm...

4.   Tư vấn xây dựng lộ trình hoàn thuế VAT

5.   Tư vấn Thuế Nhà thầu

 Phí dịch vụ được thanh toán theo từng tháng hoặc từng vụ việc

 

Số TT

Phí dịch vụ tư vấn và kê khai thuế

   Phí ( VND/ tháng/năm/VV)

1

 Dịch vụ khai thuế ban đầu

500.000/công ty

2

 Lập báo cáo quyết toán thuế năm

1.000.000-10.000.000đ/tháng

3

 Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

1.000.0000-4.500.000 đ/người

4

 Dịch vụ thực hiện khai báo thuế hàng tháng

500.000-2.500.000 đ/tháng

5

 Tư vấn thuế theo từng vụ việc

1.000.000-50.000.000 đ/vv

6

Tư vấn thuế theo giờ

500.000-5.000.000 đ/giờ

7

 Tư vấn thuế hàng tháng

2.000.000-10.000.000 đ/tháng

8

Dịch vụ đặt in hóa đơn và thông báo phát hành hoá đơn

500.000 đ/côngty

Phí dịch vụ tư vấn thuế trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

Đơn giá trên có thể bị thay đổi sau khi khảo sát thực tế phát sinh

Nội dung dịch vụ tư vấn thuế, kiểm soát và lập kế hoạch về thuế xem tại đây .

 

Để biết thêm chi tiết mời khách hàng liên hệ theo số :  0983 742 998  ( Ms Liên )