CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

PHÍ DỊCH VỤ KÊ KHAI, BÁO CÁO THUẾ
Bookmark and Share

 Dịch vụ kê khai thuế, báo cáo thuế   

 

1.    Lập Tờ khai thuế GTGT (tháng/quý) theo quy định.

2.    Lập Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo quy định.

3.    Lập Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch mua vào theo quy định.

4.    Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.

5.    Nộp báo cáo thuế  cho cơ quan thuế  theo quy định.

6.    Thông báo cho  doanh nghiệp số tiền thuế GTGT phải nộp khi có phát sinh.

 

Phí dịch vụ được thanh toán hàng tháng, theo số lượng chứng từ phát sinh trong kỳ (tháng/quý) như sau: 


Số TT

Phí dịch vụ tư vấn và kê khai thuế

   Phí ( VND/ tháng/năm/VV)

1

Không phát sinh

500.000 đ/tháng

2

Từ 01 đến 10 chứng từ/ tháng

1.000.000 đ/tháng

3

Từ 10 đến 50 chứng từ / tháng

1.000.000 - 2.500.000

4

Từ 51 đến 100  chứng từ / tháng

2.500.000 - 3.500.000 đ/tháng

5

Từ 100 đến 200 chứng từ / tháng

3.500.000 - 7.000.000 đ/tháng

 

Kê khai báo cáo thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 

6

Từ 01 đến 10 lao động

500.000 đ/tháng

7

Từ 10 trở lên

1.000.000 -2.500.000 đ/tháng

 

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

Đơn giá trên có thể bị thay đổi sau khi khảo sát thực tế phát sinh

Nội dung dịch vụ kê khai thuế, báo cáo thuế xem tại đây .


Để biết thêm chi tiết mời khách hàng liên hệ theo số :  0983 742 998  ( Ms Liên )