CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

PHÍ DỊCH VỤ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ TNCN
Bookmark and Share


Chi tiết thực hiện dịch vụ :

 

* Chuẩn bị hồ sơ: 

1.      Tập hợp hồ sơ pháp lý

2.      Tập hợp hóa đơn chứng từ, sổ sách kế toán.

3.      Tập hợp các hợp đồng trong nước và xuất khẩu,

4.      Tập hợp hồ sơ thanh toán công nợ (chứng từ ngân hàng liên quan)

 

*  Thực hiện chi tiết : 

1.      Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào , đầu ra

2.      Kiểm tra, soát xét hồ sơ hoàn thuế GTGT.

3.      Tư  vấn, hướng dẫn đều chỉnh hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu nhất

4.      Soạn thảo hồ sơ hoàn thuế GTGT.

5.      Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

6.      Thay mặt doanh nghiệp nộp  hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế.

7.      Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế.

8.      Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.

9.      Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.

 

Phí dịch vụ sẽ thông báo cụ thể sau  khi khảo sát thực tế và sẽ thu theo tiến độ công việc :

Lần 1 :  40 % phí dịch vụ ngay sau khi ký hợp đồng

Lần 2 :  40% phí dịch vụ ngay khi cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn 

Lần 3 :  20% phí dịch vụ còn lại ngay khi có quyết định hoàn thuế


Phí dịch vụ chưa bao gồm 10% thuế VAT


Để được tư vấn chính xác về dịch vụ hoàn thuế, xin liên hệ theo số điện thoại sau : 

Ms Liên :  0983 742 998 - 0916 661 587