CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Kê khai thuế theo mẫu biểu mới bắt đầu từ kỳ thuế Tháng 1
Bookmark and Share

 


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014THÔNG BÁO
Thay đổi mẫu kê khai thuế theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC,
Nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản  3.2.0

Thực hiện quy định tại thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 6/11/2013 từ kỳ kê khai tháng 1 năm 2014 các biểu mẫu khai thuế có sự thay đổi so với mẫu cũ quy định tại thông tư 28/2011/TT-BTC.
Để hỗ trợ người nộp thuế về kê khai thuế theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng HTKK 3.2.0 với hệ thống mẫu biểu mới theo quy định và các chức năng hỗ trợ người nộp thuế.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo và đề nghị các doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn:

1- Thực hiện tải phần mềm HTKK phiên bản 3.2.0 và thực hiện cài đặt.

NNT có thể cài đặt đồng thời ứng dụng HTKK 3.2.0 và HTKK 3.1.7( phiên bản cũ) trên cùng một máy tính (không cần gỡ bỏ bản cũ 3.1.7 khi cài bản 3.2.0). Ứng dụng HTKK 3.2.0 dùng để kê khai tờ khai thuế theo mẫu trong thông tư 156/2013/TT-BTC từ kỳ tính thuế 1/2014. Phiên bản HTKK 3.1.7 dùng để tra cứu tờ khai đã kê khai theo mẫu trong thông tư 28/2011/TT-BTC của các kỳ tính thuế từ tháng 12/2013 trở về trước.

      2- Từ kỳ khai thuế tháng 1/2014, Doanh nghiệp, người nộp thuế Thực hiện khai thuế theo mẫu trên phần mềm ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.0, không sử dụng các mẫu cũ nếu trên ứng dụng HTKK  3.2.0 đã có. Các hồ sơ khai thuế theo mẫu cũ không còn hiệu lực sẽ không được cơ quan thuế tiếp nhận.       
                          
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO.


Link tải HTKK 3.2.0 có tại mục Download tài liệu.

Các thông tin mới đăng :