CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Vi phạm hành chính thuế sẽ bị phạt như thế nào??
Bookmark and Share

 

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Trong đó, một số quy định đáng lưu ý như sau:

- Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày bị phạt từ 800.000 đến 1.000.000.

- Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 VND

- Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên hóa đơn và chứng từ khác phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.500.000 đồng

- Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng

- Khai sai dẫn đến thiếu số thuế tạm tính theo quý phải nộp nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng

- Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với quy định của pháp luật thuế (Quy định chi tiết tại Điều 10)

- Hành vi trốn thuế, gian lận thuế phạt tiền từ 1 đến 3 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận (Quy định chi tiết tại Điều 11)

- Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định:


Quá thời hạn Mức phạt (VND)
Từ 1 đến 5 ngày có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo
Từ 1 đến 10 ngày 400.000 đến 1.000.000
Trên 10 ngày đến 20 ngày 800.000 đến 2.000.000
Trên 20 ngày đến 30 ngày 1.200.000  đến 3.000.000
Trên 30 ngày đến 40 ngày 1.600.000  đến 4.000.000
Trên 40 ngày đến 90 ngày 2.000.000  đến 5.000.000

Trên 90 ngày hoặc không nộp nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

2.000.000  đến 5.000.000
Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý: Quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế. 2.000.000  đến 5.000.000
Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày (Hành vi trốn thuế, gian lận thuế).

Phạt tiền 1 đến 3 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận.


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2013,bãi bỏ các Nghị định số 98/2007/NĐ-CP và số 13/2009/NĐ-CP.

Các thông tin mới đăng :