CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Đầu năm 2014: Miễn phí đổi tiền hư hỏng.
Bookmark and Share

Thông tư 25/2013/TT-NHNN được ban hành, theo đó: Từ đầu năm 2014 Ngân hàng Nhà nước sẽ không thu phí đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông thay vì mất 4% tổng số tiền đổi như trước đây.

Đối tượng áp dụng của Thông tư là NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch NHNN, Cục Phát hành kho quỹ; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước; các tổ chức, cá nhân giao dịch tiền mặt hoặc có nhu cầu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông với NHNN và đơn vị thu đổi.Thế nào là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông?


Theo quy định tại Thông tư, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (tiền cotton, polymer và tiền kim loại) được thu đổi phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tiền do NHNN phát hành, đang lưu hành hợp pháp;

- Tiền hư hỏng không phải do hủy hoại;

- Tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải ≥ 60% diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì tối thiểu bằng 90% diện tích tiền cùng loại…

Riêng tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại…

Thông tư quy định cụ thể, đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do nhóm nguyên nhân khách quan (như tiền giấy thay đổi màu sắc, mờ nhạt hình ảnh, hoa văn, rách rời hay liền mảnh được can dán nhưng còn nguyên tờ tiền…) và bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất sẽ được thu. Khách hàng có nhu cầu đổi tiền tại các đơn vị thu đổi, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.

Trường hợp tiền chưa xác định được điều kiện đổi và cần giám định, khách hàng phải có giấy đề nghị đổi tiền. Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do nhóm nguyên nhân chủ quan (như tiền giấy bị thủng lỗ, rách 1 phần, biến đổi do tác động của hóa chất…), yêu cầu khách hàng phải nộp hiện vật cho các đơn vị thu đổi. Sau đó, các đơn vị này sẽ nhận và xét xem có đủ điều kiện để thu đổi tiền mới không.

Thông tư có hiệu lực từ 20/01/2014 và thay thế Quyết định 24/2008/QĐ-NHNN.

 

Nguồn: sbv.gov

Các thông tin mới đăng :