CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

KHAI THUẾ THEO MẪU MỚI
Bookmark and Share

 

Ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế và nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013. Theo đó, từ 1/1/2014, các tổ chức, cá nhân khi thực hiện kê khai thuế sẽ áp dụng theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư 156, không áp dụng theo các mẫu tờ khai trước đây, bao gồm:

 1. Thay đổi , bổ sung thông tin đăng ký thuế
 2. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
 3. Khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
 4. Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN)Khai thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
 5. Khai thuế tài nguyên
 6. Khai thuế Bảo vệ môi trường (BVMT)
 7. Khai, hoàn, miễn, giảm thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
 8. Khai thuế môn bài (MBAI)
 9. Khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai
 10. Khai phí, lệ phí
 11. Khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài
 12. Khai thuế khoán và cho thuê tài sản
 13. Khai thuế đối với thuỷ điện


Để tải các mẫu biểu kê khai thuế theo quy định trong TT156/2013 thay thế TT 28/2011 mời các bạn xem chi tiết ở Download tài liệu :

 

Các thông tin mới đăng :