CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý rủi ro người nộp thuế
Bookmark and Share

Bộ Tài chính sẽ chọn Hà Nội là một trong hai địa phương trong cả nước thực hiện thí điểm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng nộp thuế. 

Theo đó, ngay trong tháng 7 này, Tổng cục Thuế cùng với hai địa phương được chọn thí điểm này sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế phục vụ cho việc quản lý rủi ro. 

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chia sẻ tại tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của Cục Thuế Hà Nội.

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7, đã quy định cơ quan Thuế xây dựng và phát triển hệ thống ứng dụng nghiệp vụ để tự động đánh giá tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; đánh giá rủi ro cho các nghiệp vụ quản lý của ngành Thuế. 

Đồng thời, cơ quan Thuế căn cứ mức độ rủi ro của người nộp thuế trong việc đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế để thực hiện hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ trong quản lý thuế và lựa chọn đối tượng đưa vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra thuế.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, dữ liệu đánh giá doanh nghiệp (DN) sẽ được định lượng rõ ràng bởi việc thu thập thông tin dữ liệu về người nộp thuế phục vụ cho việc quản lý rủi ro sẽ dựa trên: Thông tin dữ liệu về hồ sơ pháp lý của người nộp thuế, hồ sơ đăng ký lần đầu và hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung (nếu có); Thông tin dữ liệu về các hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thu; Thông tin dữ liệu về tình hình chấp hành pháp luật về thuế trong việc kê khai thuế, nộp tiền thuế, miễn giảm thuế, thanh tra, kiểm tra thuế... 

Ngoài ra, trong lĩnh vực thanh, kiểm tra DN hoàn thuế, cơ quan Thuế sẽ thực hiện thanh tra 4 nhóm DN có dấu hiệu rủi ro như: Cơ sở kinh doanh kê khai lỗ hai năm liên tục hoặc có số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu; Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản; kinh doanh thương mại, dịch vụ; Cơ sở kinh doanh thay đổi trụ sở từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước; Cơ sở kinh doanh có sự thay đổi bất thường giữa doanh thu tính thuế và số thuế được hoàn trong giai đoạn 12 tháng, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế cũng sẽ thực hiện những quy định mới tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế về nghĩa vụ của người nộp thuế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao quản trị doanh nghiệp cũng như phát triển phương thức quản lý thuế điện tử như: Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh tại địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Theo baohaiquan.vn
Các thông tin mới đăng :