CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh
Bookmark and Share

NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

  1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  2. Thay đổi vốn góp, thay đổi thành viên góp vốn, chuyển nhượng vốn góp;
  3. Thay đổi loại hình doanh nghiệp;
  4. Tăng vốn điều lệ;
  5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  6. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh;
  7. Thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng, cơ sở kinh doanh;
  8. Giải thể doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng, cơ sở kinh doanh;

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại sau : 0916 661 587