CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Tư vấn thành lập Doanh nghiệp
Bookmark and Share

   Xác định đối tượng được thành lập doanh nghiệp và đối tượng không được thành lập doanh nghiệp. Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp như: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên,Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân. Tư vấn đặt tên cho doanh nghiệp.....

 

  1. Xác định đối tượng thành lập doanh nghiệp. 
  2. Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin   
  3. Tư vấn khách hàng đặt tên công ty
  4. Tư vấn khách hàng lựa chọn ngành nghề kinh doanh
  5. Tư vấn khách hàng lựa chọn quy mô, hình thức góp vốn
  6. Thiết lập hồ sơ đăng ký kinh doanh nộp cơ quan đăng ký kinh doanh
  7. Làm thủ tục đăng ký tờ khai thuê
  8. Thực hiện khắc dấu với cơ quan công an

Thời gian có giấy phép đăng ký kinh doanh  từ 5 - 10 ngày 
Thời gian nhận dấu tư cách pháp nhân  từ 3 - 5 ngày 


Để biết thêm chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại  :  0916 661 587