CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Một số khách hàng tiêu biểu
Bookmark and Share

CÔNG TY SEIN I&D

Doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngành nghề : Tư vấn đầu tư

Sử dụng dịch vụ  : Tư vấn thuế, kế toán thuế

 

  

CÔNG TY VIỆT TRUNG

Doanh nghiệp liên doanh Đài Loan

Ngành nghề : Xuất khẩu khoáng sản

Dịch vụ sử dụng : Tư vấn thuế, dịch vụ hoàn thuế VAT, kế toán thuế

  

 

CÔNG TY HOA AN PHÚC

Ngành nghề  : Xuất nhập khẩu

Dịch vụ sử dụng  :  kê khai thuế, kế toán thuế  

 

  

CÔNG TY XNK VIỆT HÙNG

Ngành nghề : Sản xuất

Sử dụng dịch vụ :  Kê khai thuế , kế toán thuế .

 

 

CÔNG TY TRUNG MINH  

Ngành nghề : kinh doanh  thương mại

Sử dụng dịch vụ : Tư vấn thuế, kế toán thuế

 

  

CÔNG TY TỔNG HỢP  KEM TRÀNG TIỀN

Ngành nghề : Sản xuất, thương mại

Sử dụng dịch vụ : kê khai thuế, kế toán thuế

  

 

CÔNG TY REWARD

Ngành nghề : Kinh doanh thương mại

Sử dụng dịch vụ : Tư vấn thuế, kế toán thuế

 

 

CÔNG TY NÚI VÀNG

Ngành nghề : Xuất nhập khẩu

Sử dụng dịch vụ : kế toán thuế , kê khai thuếCÔNG TY ANH ĐẠT  

Ngành nghề : Xuất nhập khẩu

Sử dụng dịch vụ kê khai thuế,  kế toán thuế

 

 

CÔNG TY MINH QUÂN

 Ngành nghề : Kinh doanh thương mại

Sử dụng dịch vụ kê khai thuế,  kế toán thuế

 

 

THIẾT KẾ NỘI THẤT ĐÔNG Á

Ngành nghề : Thiết kế, xây dựng

Sử dụng dịch vụ kê khai thuế,  kế toán thuế

 

   

TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CID

 Ngành nghề : Thiết kế, giám sát, Xây dựng

Sử dụng dịch vụ : Tư vấn thuế,  Quyết toán thuế

 

 

THIẾT KẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 Ngành nghề : Thi công xây dựng

Sử dụng dịch vụ kê khai thuế,  kế toán thuế

 

  

CÔNG TY DƯỢC SƠN LÂM

 Ngành nghề : Sản xuất

Sử dụng dịch vụ : Tư vấn thuế,  Quyết toán thuế

 

 

CÔNG TY VẬN TẢI HẢI LONG

 Ngành nghề : vận tải hàng hóa

Sử dụng dịch vụ : kế toán thuế,  Quyết toán thuế

 

  

HÓA CHẤT GIA LINH

 Ngành nghề : Sản xuất, kinh doanh

Sử dụng dịch vụ kê khai thuế,  kế toán thuế

 

 

 CÔNG TY XUÂN SINH

 Ngành nghề : Kinh doanh , thương mại

Sử dụng dịch vụ kê khai thuế,  kế toán thuế

 

 

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

 Ngành nghề : Tư vấn luật

Sử dụng dịch vụ kê khai thuế,  kế toán thuế

 

 

QUẢNG CÁO HÙNG LINH

 Ngành nghề : Quảng cáo

Dịch vụ sử dụng : Dịch vụ kế toán, khai thuế

 

 

Các thông tin mới đăng :