CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Cục Thuế Hà Nội ban hành 2 công văn hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân 2015
Bookmark and Share


Cục Thuế Hà Nội ban hành 2 công văn hướng dẫn Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân cho năm 2015 

Công văn số 9260/CT-TNCN Hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST người phụ thuộc.

Công văn số 9261/CT-TNCN Hướng dẫn các phòng, các Chi cục Thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST người phụ thuộc.


Lưu ý một số nội dung về việc quyết toán thuế TNCN năm 2015 dựa theo hướng dẫn của TCT tại Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 2/3/2016:

- Theo đó, doanh nghiệp nếu có trả thu nhập (tiền lương, tiền công) trong năm 2015 thì phải quyết toán, bất kể chưa đến mức khấu trừ. Tuy nhiên, được miễn quyết toán nếu thuộc trường hợp sau: doanh nghiệp giải thể, phá sản có trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp này, chỉ cần nộp danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hành kèm Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất vào ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định giải thể, phá sản. 

- Các thu nhập sau đây nếu đã khấu trừ thuế theo quy định thì được miễn khai quyết toán: hoa hồng đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, thu nhập đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, tiền bản quyền.


- Về ủy quyền quyết toán, năm 2015 cho phép nhận ủy quyền quyết toán đối với cả người lao động điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống, như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh. Theo đó, đơn vị nhận điều chuyển được quyết toán thay thuế TNCN cho cả thu nhập phát sinh tại đơn vị cũ. 

- Về khai người phụ thuộc (NPT), khai đầy đủ số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2015 vào Phụ lục 05-3/BK-TNCN. Đối với NPT đã có MST, chỉ cần khai các chỉ tiêu: số thứ tự, họ tên, MST của người nộp thuế, họ tên, MST của NPT, quan hệ với người nộp thuế, thời gian tính giảm trừ, miễn khai các chỉ tiêu khác. Nếu NPT chưa có MST thì phải khai đầy đủ thông tin theo quy định. NPT được giảm trừ bao gồm cả người chưa được cấp MST

- Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015, bao gồm: tờ khai số 05/KK-TNCN và các phụ lục số 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN (đối với doanh nghiệp); tờ khai mẫu số 09/KK-TNCN và các phụ lục số 09-1/PL-TNCN, 09-3/PL-TNCN, bản chụp chứng từ chứng minh đã nộp thuế ở nước ngoài, nếu có (đối với cá nhân tự quyết toán).

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất ngày 30/3/2016. 


Tải hai công văn tại phần download tài liệu: 

Các thông tin mới đăng :