CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

CV 624/TCT-CS Tiếp nhận đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06
Bookmark and Share

 

Công văn 624/TCT-CS năm 2014 tiếp nhận hồ sơ đăng ký kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT do Tổng cục Thuế ban hành. 


Gia hạn thời hạn nộp mẫu 06 cho các đơn vị muốn kê khai theo phương pháp khấu trừ. Thời hạn cuối cùng 15/3/2014.
Kể cả các đơn vị đang ngừng kinh doanh và chưa phát sinh doanh thu cũng phải nộp.


Chi tiết CV 624/TCT-CS tại phần tài liệu đính kèm: 

 

Các thông tin mới đăng :