CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Tư vấn tổ chức công tác kế toán
Bookmark and Share

   Để doanh nghiệp có thể quản lý tốt hệ thống tài chính của mình, hoàn thiện hệ thống chứng từ, sổ sách báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo đúng quy định hiện hành và thu hút nhà đầu tư.

   Kế toán Sen Vàng cung cấp dịch vụ Tư vấn tổ chức công tác kế toán :

 Nội dung dịch vụ:

 • Thiết lập hệ thống giấy tờ chứng từ chuẩn của doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống tài khoản doanh nghiệp sử dụng
 • Xây dựng hệ thống định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán theo quy chuẩn của BTC
 • Xây dựng hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống báo cáo thuê GTGT và quyết toán thuế TNDN
 • Xây dựng quy chế tài chính của doanh nghiệp
 • Xây dựng nội quy và trách nhiệm của người làm kế toán
 • Xây dựng định mức chi phí cho từng kỳ kế toán
 • Xây dựng bảng định mức chi phí và phân tích điểm hòa vốn
 • Phương pháp kiểm soát chặt chẽ tài chính doanh nghiệp.

Phí dịch vụ :

 

  Loại hình doanh nghiệp   Phí dịch vụ ( VND/ DV) 
 Từ    Đến 
1 Thương mại , dịch vụ , tư vấn     12,000,000 20,000,000
2 Sản xuất - gia công                      20,000,000 30,000,000
3 Xây dựng – lắp đặt thiết bị          20,000,000 30,000,000


 Đơn giá trên chưa bao gồm tiền thuế GTGT.

Phí dịch vụ có thể bị điều chỉnh dựa vào quy mô, đặc thù hoạt động của từng Doanh nghiệp.