CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Đọc và phân tích Báo cáo tài chính
Bookmark and Share


Khi cầm trên tay bản báo cáo tài chính  không biết kế toán làm đúng hay sai, bạn muốn biết những lỗi hay mắc phải khi quyết toán bị cơ quan thuế soi.


 Đối tượng: 

+  Giám đốc các công ty chưa biết nhiều về công tác kế toán.

+  Kế toán viên, kế toán tổng hợp lên được Báo cáo tài chính nhưng chưa biết kiểm tra báo cáo đó đã làm đúng chưa.

 

Nội dung:

+  Hướng dẫn kiểm tra các biểu mẫu báo cáo đã đủ chưa.

+  Kiểm tra các biểu mẫu đó đã đúng theo quy định không.

+  Kiểm tra số liệu đúng sai của Báo cáo tài chính.

+  Kiểm tra số liệu trên bảng cân đối tài khoản xem đúng chưa. Cách cân đối bảng cân đối tài khoản cho phù hợp.

+  Kiểm tra bảng cân đối kế toán.

+  Lưu chuyển tiền tệ.

+  Thuyết minh báo cáo tài chính.

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN

+ Quyết toán thuế TNCN

 

-   Chỉ ra những sai sót kế toán hay mắc phải và khi quyết toán cơ quan thuế hay soi các tài khoản nào.

 

    Bằng 3 bộ báo cáo tài chính có thật của 3 công ty chúng tôi sẽ giúp bạn thực hành đọc và kiểm tra đúng sai của những báo cáo đó.

 

Thời gian học :    Không giới hạn buổi học,   tùy theo đối tượng học viên

-  Sáng từ  8h.30 --> 10h.30 

-  Chiều từ  2h --> 4h 

-  Tối  từ  6h --> 8h           


 Liên hệ :   CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THUẾ SEN VÀNG

 

 Địa chỉ : 25 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội

      Điện thoại :  04. 36.339.053 – 098 37 42 998

 

Các thông tin mới đăng :