CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

Đào tạo bồi dưỡng kế toán trưởng cho doanh nghiệp
Bookmark and Share

                        LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP


 Theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 
1. Đối tượng bồi dưỡng:
 
     Là các cán bộ đang làm kế toán, kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp.
     Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 02 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.
 
2. Nội dung:
 
      Theo quy định tại Điều 10, TT số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
3. Giảng viên:
 
     Là các giáo viên có thâm niên công tác, có học vị tiến sỹ, thạc sỹ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng của Hội nghề nghiệp kế toán Bộ Tài chính.

4. Nghĩa vụ của học viên:             
 
     Phải theo học đầy đủ các chuyên đề, kết thúc mỗi học phần đều có bài kiểm tra để đánh giá chất lượng học viên và điểm kiểm tra phải đạt từ 5 điểm trở lên.
 
5. Quyền lợi của học viên:
 
      Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp do Hội nghề nghiệp kế toán  Bộ  Tài chính phát hành và quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Chứng chỉ này là căn cứ để bổ nhiệm kế toán trưởng trong các doanh nghiệp.
 

Liên hệ :   CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THUẾ SEN VÀNG

  Địa chỉ : Số 7 Phố Yên Lạc – Kim Ngưu – Hai Bà Trưng – Hà Nội  ( Gần cầu Lạc Trung )

      Điện thoại :  04. 36.339.053 – 098 37 42 998

 Các thông tin mới đăng :