CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

TIN TỨC

Những quy định mới về BHXH có hiệu lực từ 01/01/2018
Căn cứ Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật, từ ngày 1/1/2018 trở đi, BHXH sẽ có các thay đổi về đối tượng đóng, căn cứ đóng, mức hưởng khi ...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Soát xét, hoàn thiện sổ sách, lập BCTC năm
Trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, hầu như thay đổi kế toán hàng năm vì kế toán “nhảy việc” hoặc không đủ năng lực chuyên môn. Như vậy khi cơ quan thuế ...

CÁC KHOÁ HỌC KẾ TOÁN

Học kế toán thuế
Để giúp học viên chưa học kế toán bao giờ hoặc người mới chỉ học kế toán trên lý thuyết muốn trở thành kế toán giỏi, độc lập và thành thạo kê khai các loại ...