CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SEN VÀNG

TIN TỨC

Những điểm mới của Thông tư 95/2016/TT-BTC, hướng dẫn đăng ký thuế
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC. Có thể nói Thông tư 95/2016/TT-BTC là một trong những Thông tư mới quan trọng vì ...

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

Soát xét, hoàn thiện sổ sách, lập BCTC năm
Trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay, hầu như thay đổi kế toán hàng năm vì kế toán “nhảy việc” hoặc không đủ năng lực chuyên môn. Như vậy khi cơ quan thuế ...

CÁC KHOÁ HỌC KẾ TOÁN

Học kế toán thuế
Để giúp học viên chưa học kế toán bao giờ hoặc người mới chỉ học kế toán trên lý thuyết muốn trở thành kế toán giỏi, độc lập và thành thạo kê khai các loại ...